Начало / НОВИНИ / / нои предлага допълнителна услуги за хората с ТЕЛК

НОВИНИ

нои предлага допълнителна услуги за хората с ТЕЛК

ОТ ДНЕС НОИ ПРЕДЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ЗА ХОРАТА, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕЛК.

ЧРЕЗ "СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИ ДАННИ ОТ МЗ/РЗИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО/ПРЗ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ" ПЕНСИОНЕРИТЕ МОГАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРАТ ДАЛИ ЗА ТЯХ КЪМ НОИ ИМА ПОДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНОТО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА. АКО ХОРАТА, ЗА КОИТО Е ПОСТЪПИЛА ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОЗИ РЕД, ОТГОВАРЯТ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗАКОНОВИ УСЛОВИЯ, ЕЛЕКТРОННАТА СПРАВКА ЩЕ СЪДЪРЖА ДАННИ И ЗА СРОКА НАПРОДЪЛЖЕНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, КАКТО И НЕГОВОТО ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

ЕЛЕКТРОННАТА УСЛУГА Е ДОСТЪПНА ПРЕЗ РУБРИКАТА - Е - УСЛУГИ И СПРАВКИ/СПРАВКИ/СПРАВКИ ПО  ЕГН И ПИК НА НОИ8 В УСЛУГА НА ПЕНСИОНЕРА.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...