Начало / банкова сметка

банкова сметка

Получател/ Титуляр:

Сдружение "Асоциация на хората с множествена склероза" 

Банка: ЦEНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, 

клон "Мадрид"

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG52 CECB 979010E2 8763 00

БУЛСТАТ - 176484932