Начало / Институциите, които ще Ви потрябват

Институциите, които ще Ви потрябват

 1. МС кабинет- окончателна диагноза, основна база данни за болните, техните диагнози, здравен статус, издават протоколи за скъпоструващо лечение по НЗОК
 2. НЗОК-подаване на документи за кандидатстване за скъпоструващо лечение,  поемано напълно от НЗОК, в регионалната здравна каса по местоживеене.
 3. Личен лекар - здравна книжка, книжка на хронично болния, изписва лекарствата всеки месец в месечна или 3 месечна рецепта, издава документи за социалните служби, направления за хоспитализация в болница.
 4. Диспансеризация при невролог- направления за специализираните изследвания, наблюдава пациента.
 5. Аптека/не всяка аптека/-взимат се лекарствата по Здравна каса
 6. ЛКК-минава се след направление от личния лекар, подготвя документите за явяване пред ТЕЛК
 7. ТЕЛК-комисия по местоживеене, първо се подава молба пред регионалната картотека, минава се през нея на в срок от 1-до 3 години, издава документ за % намалена работоспособност, след необходимите изследвания, епекризи, и подготвени документи от личния лекар
 8. НЕЛК – обжалват се решения на ТЕЛК
 9. НОИ - отпуска инвалидна пенсия след решение на ТЕЛК за над 50% намалена работоспособност
 10. Работодател - осигуряване, трудоустрояване, при представяне копие от ЕР на ТЕЛК.
 11. НАП- намаляване на данъците поради инвалидност, свързани с подаването на годишната данъчна декларация както и приложено ЕР на ТЕЛК, копия на документи, доказващи доход за периода.
 12. Община – намален размер на данъка за имот, Ваша собственост, при представяне на копие за решение на ТЕЛК, към декларацията, че сте собственик на имота. Кандидатстване на еднократна финансова помощ в рамките на календарната година ако отговаряте на съответните изисквания на общината за оказване на помощ на лице с увреждане.
 13. Социални служби -  карти за градски транспорт и за намаление в БДЖ, помощи за отопление, други помощи, одобрение за социални или лични асистенти, интеграционни добавки поради ЕР на ТЕЛК, приспособления за придвижване на хората с увреждания – бастуни, проходилки, инвалидни, средства за приспособление на жилището за нуждите на човек с увреждане. колички,антидекубитални дюшеци, санитарни столове, кандидатстване за еднократна финансова помощ поради инцидентно възникнали потребности.
 14. НОИ – ползване на санаториуми, може и по клинична пътека.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...