Начало / ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ПРИ ХОРА С МС

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ ПРИ ХОРА С МС

Резултати от проучване, проведено сред 47 пациенти през 2015 г .

- Пациентите с МС са предимно жени, по-голямата част от тях високо образовани (55%). Нивото на заетост сред тях е значително по-високо в сравнение с пациентите с трансплантации или на диализа  – 85% работят.
 
- Въпреки че по-голямата част са информирали работодателя си за заболяването, един от трима работещи не е съобщил за диагнозата, вероятно поради страх, че това може да доведе до неговото уволнение.
 
- Повечето от заетите с МС са висококвалифицирани (63%), работещи предимно в частния сектор (85%) - фирми (78%) или самонаети(8%), което е по-висок резултат от средното за страната (75%). Нивото на заетост в държавната администрация (15%) е под средното за страната (25%).
 
Безработицата сред пациентите с МС (15%) е малко над средното за страната. Изследването през 2015 г. показва, че без работа са предимно пациенти с наскоро диагностициранозаболяване (до 5 г./, вероятно в по-лека фаза. Проучването не дава отговор на въпроса на какво се дължат тези данни, но една от възможните хипотези е за вероятна реакция към диагнозата от страна на работодателите.