Начало / ТРАНСПОРТ ЗА ИНВАЛИДИ С НАД 90% УВРЕЖДАНИЯ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ТРАНСПОРТ ЗА ИНВАЛИДИ С НАД 90% УВРЕЖДАНИЯ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

 • Предоставя се от – Търговско дружество с общинско участие „ЛОЗАНА“ ЕАД и Дирекция „Транспорт” при Столична община.
 •  

   

   

   

   

 • Потребители – хора с увреждания с над 90% намалена работоспособност с чужда помощ.
 •  

   

   

   

 • Необходими документизаявление (по образец от БСУ), копие на актуално ЕР на ТЕЛК (и оригинал за сверка), копие от Акт за раждане на деца до 14 години, пълномощно.
 •  

   

   

   

 • Условия и ред – документите се подават в БСУ; срок за подаване – текущ; ползването е по предварителна заявка.
 •  

   

   

   

 • Допълнителна информация – Специализираното транспортно обслужване от „Лозана” ЕАД, както и от Дирекция „Транспорт” се извършва след предварителна заявка към съответния доставчик.
 •  

   

   

   

 • Срок - 5 работни дни от приемането на искането до получаването в „Лозана” ЕАД.
 •  

   

   

   

 • Цена за извършване на обикновена услуга - Обслужваните трудноподвижни лица заплащат за едно пътуване такса със стойност на цената на едно пътуване с масовия градски транспорт. Същата такса заплащат и личните придружители на трудноподвижните лица.
 •  

   

   

   

 • Тел. за заявки към „Лозана” ЕАД: 948 60 16; 0896 752725
 •  

   

   

   

 • Тел. за заявки към Дирекция „Транспорт”: 0800 20 720 БЕЗПЛАТНО (телефонът не отчита допълнителни импулси).
 •