Начало / Списък на медицинските изделия, предназначени за хора с увреждания, одобрен със Заповед от 09.03.2018 г. на МТСП

Списък на медицинските изделия, предназначени за хора с увреждания, одобрен със Заповед от 09.03.2018 г. на МТСП

Утвърден е нов списък за изделията за хора с увреждания - старият е от 2008 г. Ето го -

протези за долни и горни крайници, вкл. с електронно устройство

ортези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка

ортопедични обувки и приспособления за корекция

принадлежности за ползване на протези - чорапи, рула, ръкавици, обувки за протези

слухови апарати с индивидуална отливка към тях - циффрови, джобли, очила по костен път

говорен апарат

заместващи и козметични средства - очни протези, гръдни протези, пратези за нос и уши

перука

очила - обикновени или тъмни, бинакулярни, бифокални, специални - лупи, телескопични, екран и бинокловидни

говорещ термометър за телесна температура

патерици, бастуни, ходилки, проходилки

бели и сензорни бастуни

инвалидни колички - рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други

акумулаторни колички

комбиниран стол за тоалет и баня

антидекубитална възглавница/ дюшек

масички за инвалидни колички, щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички

 

заповедта е в сила от 09.03.2018 г.