Начало / НОВИНИ / / НОИ предвижда профилактика и рехабилитация за близо 40 000 души

НОВИНИ

НОИ предвижда профилактика и рехабилитация за близо 40 000 души

От 31 март  започва изпълнението на програмата на Националния осигурителен институт за профилактика и рехабилитация за 2014 г. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.  Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на ДОО за 2014 г., са в размер на 15 362 329 лв. Сумата е същата като през миналата година. Предвижда се през тази година около 39 200 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация. 

Миналата година средствата на НОИ по програмата бяха изчерпани още през август. От института тогава отчетоха, че причината за това е повишеният интерес през 2013 г. от правоимащите лица за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация.

Програмата е с продължителност от 10 дни като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 51 заведения, изпълнители на програмата.

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените  лица за общо заболяване, майчинство, трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Освен това заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.

Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...