Начало / НОВИНИ / / Кабинетът предлага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

НОВИНИ

Кабинетът предлага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания

Законодателни промени подобряват регулацията на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания

Правителството предлага промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и одобри промени в правилника за неговото прилагане. Целта е да бъде намален броят на изискваните от гражданите документи и да се подобри регулирането на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания.

Промените в закона обединяват в една 3 от сегашните декларациите за издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейност по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от ЗИХУ. Необходимата информация от Национална база данни „Население“, Търговския регистър и Националната агенция по приходите ще бъде събирана служебно, като в резултат намаляват и изискуемите към момента документи от заявителите.

Промените в правилника за прилагане на ЗИХУ дават възможност да се обединят административни услуги, а именно отпускането на допълнителната парична помощ за пътни разходи в страната за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия с отпускането на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия.

Изменя се също заявление-декларацията, която обединява искането за извършване на социална оценка и отпускане на месечна добавка за социална интеграция.

Срокът за изготвяне на социален доклад се намалява от 30 на 20 дни.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...