Начало / НОВИНИ / / Хората с ЕР на ТЕЛК могат да ползват безплатен "облачен КЕП""

НОВИНИ

Хората с ЕР на ТЕЛК могат да ползват безплатен "облачен КЕП""

След наше запотване до МЗ относно ползването на информационната система за контрол на медицинската експертиза - ibd.mh.government.bg чрез ползването й чрез квалифициран електронен подпис - получихме отговор, подписан от заместник министър Катя Ивкова, в който получихме пояснение, че освен заплатени електронни подписи вече има и безплатна такава услуга - под формата та "облачен КЕП", който може да се придобие без да е необходимо да се посещава офис на фирма, доставчик на удостоверяващи услуги.

При търсене в GOOGLE със задание "облачен КЕП" излизат възможностите за изтегляне на приложение и регистрация.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...