Начало / НОВИНИ / / Дарение на Асоциацията на хората с множествена склероза на МБАЛНП „Свети Наум”, София

НОВИНИ

Дарение на Асоциацията на хората с множествена склероза на МБАЛНП „Свети Наум”, София

Дарение на Асоциацията на хората с множествена склероза на МБАЛНП „Свети Наум”, София

На 08.04.2013 г. Асоциацията на хората с множествена склероза ще дари на болница „Свети Наум” специализирана апаратура за Транскраниална магнитна стимулация /ТМС/, която ще подпомага лечението и възстановяването на пациентите с множествена склероза. Дарението е на стойност 75 000 лв.

Репетитивната транскраниална магнитна стимулация /РТМС/ е поредица от импулси, която променя възбудимостта на мозъчната кора и зоната на разпространение на възбуждане и потискане.

РТМС с различна честота, сила и смяна на мястото на прилагане променя възбудимостта на мозъчната кора освен на конкретното място на нанасяне на стимулацията, също така и на по-отдалечени места, свързани помежду си с невронни вериги. Необходимо е да се поясни, че ТМС няма нищо общо с използваната във физиотерапевтичните отделения магнитотерапия, която е с много по-слаб интензитет и не е в състояние да предизвика стимулация и отговор на корови неврони както и на периферните неврони.

Начин на действие – нервните структури се дразнят от вторично индуциран електрически ток в мозъчната тъкан чрез създаденото магнитно поле. Магнитното поле се явява като преносител на стимулацията на мозъка. Генерира се разпространение на възбуждение във верига от неврони, което при стимулация на моторната кора с надпрагова сила в едната хемисфера се получава потенциал в ЕМГ и видимо съкращение в мускула на противоположната половина на тялото. Апаратурата е с производител Дантек, Дания.

За РТМС се говори, когато се използват редовно повтарящи се магнитни стимули на едно и също място върху скалпа. Честотата на стимулация е различна. Може да бъде нискочестотна и високочестотна. Високочестотната повишава възбудимостта на мозъчната кора, а нискочестотната я намалява. Обикновено се използват честоти от 0,1 Hzдо 20 HZ.

Мястото на стимулация се избира в съответствие с търсения ефект. В неврологията РТМС се използва за лечение на болка. Периферната магнитна стимулация се използва и за лечението на спастични парализи, сковаността на пациента, както и усещането за умора. Също така има наблюдения, че се подобрява работата на отделителната система и по-специално на пикочния мехур.

Установено е, че повтарящата се ТМС може да подобри спастичността при пациентите с МС. РТМС не "излекува" множествена склероза ("лошите" т-клетки все още ще бъдат в тялото на пациента), този вид терапия подпомага да бъде намалена симптоматиката на заболяването и дори да се подобри състоянието на пациента. Този вид терапия е полезен на пациентите с МС.

При всички болни се попълва протокол за изключване на състояния, които са противопоказни на процедурата и се подписва информирано съгласие.

Средствата са набрани от дарения от фирми по проект на Асоциацията на хората с множествена склероза за изграждане на Първи рехабилитационен център за хора с МС в болница „Свети Наум”, както и от участие в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш” на Райфайзенбанк България.

Предстои обучение на лекар в Германия в център за рехабилитация на пациенти с МС, където се използва посочената апаратура.

КОМИСИИ В СТРАНАТА ЗА ЛЕКАРСТВА, ОТПУСКАНИ ОТ НЗОК

редактор сайт

СОФИЯ - УМБАЛНП - "СВ. НАУМ" УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" УМБАЛ "ЦАРИЦА...